Հարցաշար 1

Մանևրում, դասավորվածություն երթևեկելի մասում, երթևեկության առավելություն

Հարցաշար 2

ՀՀ օրենք «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին»

Հարցաշար 3

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելող անսարքությունները և պայմանները

Հարցաշար 4

Ճանապարհային նշաններ և ճանապարհային գծանշումներ

Հարցաշար 5

Խաչմերուկ(նշաններով, առանց նշանների)

Հարցաշար 6

Խաչմերուկ(կարգավորող, լուսացույց)

Հարցաշար 7

Ճանապարհային գծանշում, կանգառ, կայանում

Հարցաշար 8

Արագություն, քարշակում, մարդկանց և բեռների փոխադրում

Հարցաշար 9

Նախազգուշացնող ազդանշաններ, հատուկ ազդանշաններ, վազանց

Հարցաշար 10

Երթևեկության մասնակիցների կյանքի անվտանգության և պատահարների դեպքում առաջին օգնության և ինքնօգնության քայլերի վերաբերյալ